Edielportalen - Brukermanualer

Edielportalen brukes for sertifisering av systemer og aktører som skal kobles til Elhub.

Brukermanual

Brukermanual Edielportalen – Systemsertifisering v1.6 er nå tilgjengelig. Denne er oppdatert med testcase som dekker funksjonalitet i Elhub v1.6 som ble publisert 1.juni 2016.
Det vil nå kun ligge en godkjenningsversjon i Edielportalen og sertifisering må gjøres på denne. Krav til endelig sertifisering på v1.6 er til M4b
Merk at det er v1.6 som vil være grunnlag for kombinasjonssertifisering til M4a.

Nytt endepunkt må benyttes ved test på godkjenningsversjon 1.6. URL er oppgitt i Brukermanualen.

Nedlastninger