Nyheter

28.02.2018

Nye valideringsregler for netteiere i DAM

I pilot-testingen som er gjennomført i januar/februar 2018 har vi oppdaget at valideringsreglene i Elhub og DAM ikke er synkronisert for en gruppe felter. Dette har ført til valideringsfeil i Elhub (EH026) på enkelte prosesser. På grunn av dette innføres det nye valideringsregler for påkrevde felter i DAM, samt setting av standardverdier ved migrering videre til Elhub.

Les mer

Forside aktørgodkjenning

Aktørgodkjenning

Etablering av Elhub medfører både funksjonelle endringer i markedsprosessene i kraftmarkedet og tekniske endringer i selve meldingsutvekslingen. Dette vil gjelde alle typer av markedsaktører:

Les mer

Forside kurs og opplæring

Kurs og opplæring

Riktig kompetanse til effektiv bruk av Elhub
Vi vil tilby en rekke kurs som vil hjelpe deg å mestre overgangen til Elhub. Kursene vil gi deg den kunnskapen du trenger for å håndtere dine framtidige oppgaver på en smart, sikker og effektiv måte.

Les mer

Aktørmilepæler

For å sikre at samtlige markedsaktører har jevn progresjon i arbeidet og blir klare for idriftsettelse av Elhub på planlagt dato har Elhub-prosjektet
utarbeidet en milepælsplan som alle markedsaktører må følge.

Les mer

Driftstatus DAM

Sist oppdatert: 21.02.2018 07:00

Denne siden vil alltid være oppdatert med siste status på DAM-verktøyet. Om du opplever problemer eller noe som ikke er som det skal i DAM, er dette den første siden du bør sjekke før du eventuelt tar kontakt med Elhub.

Les mer

Go Live

Ved idriftsettelse av Elhub overtar Elhub ansvaret som kilde for grunndata, måleverdier og grunnnlag for avregning i det norske kraftmarkedet. Overgangen til Elhub må derfor skje samtidig for alle markedsaktører. Prosjektet har i samarbeid med ekspertgruppen utarbeidet en detaljert prosess for idriftsettelse av Elhub som alle aktørene må følge.

Les mer

Webinar

Elhub holder webinar på spesifikke datoer med forskjellige fokusområder. Denne siden vil alltid være oppdatert med kommende webinarer.

Les mer