Elhub skal være den sentrale datahuben for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhubs hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering og måleverdidistribusjon samt prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering. Elhub vil endre og forenkle hverdagen for alle kraftleverandører og nettselskaper i Norge. Elhub skal settes i drift i 2017.

Nyheter

22.09.2016

Systemleverandørenes test mot Elhub gir resultater

Systemleverandørene har nå testet i en drøy måned og vi begynner å se positive resultater av innsatsen. Flere av de viktigste BRS’ene er testet, og dette gir trygghet for at systemene i markedet vil fungere mot Elhub.

Les mer

Home box 1

Elhub for aktører

Elhub skal forholde seg til og understøtte krav som NVE fremmer i sine forskrifter. En vesentlig innstramming er at det i Elhub må være samme sluttbruker som inngår avtale om bruk av nettet og kraftleveranse i ett målepunkt, og at sluttbrukeren skal være identifisert enten ved fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Samtidig stilles det høye krav til personvern og datsikkerhet i involverte IT-løsninger og i utveksling av informasjon.

Les mer

Home box 2

Rollemodell

Figuren nedenfor beskriver på en overordnet konseptuell måte hvordan markedsaktørene og deres tjenesteleverandører vil være organisert i Elhub.

Les mer

Original

Markedsprosesser og spesifikasjoner

På denne siden kan du i hovedsak laste ned BRS og BIM dokumenter som er utviklet av Elhub AS for å beskrive forretningsprosesser ved innføring av Elhub (BRS) og de elektroniske meldingene dette medfører (BIM), samt annen relevant informasjon.

Les mer

Milepæl 4a - Migrering

Milepæl 4a for migrering til Elhub er satt til 1. juli 2016. Første aktivitet for markedet er opplasting av fullt uttrekk 2. juni.

Les mer

Kurs og opplæring

Riktig kompetanse til effektiv bruk av Elhub
Vi vil tilby en rekke kurs som vil hjelpe deg å mestre overgangen til Elhub. Kursene vil gi deg den kunnskapen du trenger for å håndtere dine framtidige oppgaver på en smart, sikker og effektiv måte.

Les mer

Profilhåndbok

Designmanualen skal sikre at alle følger de samme retningslinjene for utforming og innhold til alt materiell som produseres av og for Elhub.

Les mer