Nyheter

21.12.2017

Gode erfaringer fra Go Live-simulering 1

Første Go Live-simulering er nå overstått. I løpet av desember 2017 har vi gjennomført en Go Live-simulering i samarbeid med 8 pilotaktører, hvor også Hafslund og to av de største alliansene i bransjen var representert.

Les mer

Forside aktørgodkjenning

Aktørgodkjenning

Etablering av Elhub medfører både funksjonelle endringer i markedsprosessene i kraftmarkedet og tekniske endringer i selve meldingsutvekslingen. Dette vil gjelde alle typer av markedsaktører:

Les mer

Forside kurs og opplæring

Kurs og opplæring

Riktig kompetanse til effektiv bruk av Elhub
Vi vil tilby en rekke kurs som vil hjelpe deg å mestre overgangen til Elhub. Kursene vil gi deg den kunnskapen du trenger for å håndtere dine framtidige oppgaver på en smart, sikker og effektiv måte.

Les mer

Aktørmilepæler

For å sikre at alle aktører har jevn progresjon i arbeidet og blir klare for idriftsettelse av Elhub på planlagt dato har Elhub-prosjektet
utarbeidet en milepælsplan som alle markedsaktører må følge.

Les mer

Driftstatus DAM

Sist oppdatert: 08.01.2018 07:45

Denne siden vil alltid være oppdatert med siste status på DAM-verktøyet. Om du opplever problemer eller noe som ikke er som det skal i DAM, er dette den første siden du bør sjekke før du eventuelt tar kontakt med Elhub.

Les mer

Go Live

Siden august 2015 har prosjektet jobbet tett sammen med Ekspertgruppen for test og migrering og systemleverandørene for å komme frem til en prosess for Elhub Go Live.

Les mer

Webinar

Elhub holder webinar på spesifikke datoer med forskjellige fokusområder. Denne siden vil alltid være oppdatert med kommende webinarer.

Les mer