Nyheter

18.05.2018

Foreløpig status milepæl M8

Milepæl M8 har frist ved arbeidsdagens slutt i dag, 18.05.2018. På M8 skal aktøren være klar for aktørgodkjenning, blant annet skal forberedende tester være gjennomført. I tillegg skal datakvalitetskravene på nivå 1 og nivå 2 være tilfredsstilt.

Les mer

16.05.2018

De første aktører er godkjent for å ta i bruk Elhub

De første kraftleverandørene og nettselskapene har nå gjennomført og fått godkjent de obligatoriske testene mot Elhub. I ukene som kommer, starter arbeidet med å godkjenne resten av de om lag 350 aktørene som skal bruke Elhub. Fremdriften følger plan for lansering i februar 2019.

Les mer

Forside aktørgodkjenning

Aktørgodkjenning

Etablering av Elhub medfører både funksjonelle endringer i markedsprosessene i kraftmarkedet og tekniske endringer i selve meldingsutvekslingen. Dette vil gjelde alle typer av markedsaktører:

Les mer

Forside kurs og opplæring

Kurs og opplæring

Riktig kompetanse til effektiv bruk av Elhub
Vi vil tilby en rekke kurs som vil hjelpe deg å mestre overgangen til Elhub. Kursene vil gi deg den kunnskapen du trenger for å håndtere dine framtidige oppgaver på en smart, sikker og effektiv måte.

Les mer

Aktørmilepæler

For å sikre at samtlige markedsaktører har jevn progresjon i arbeidet og blir klare for idriftsettelse av Elhub på planlagt dato har Elhub-prosjektet
utarbeidet en milepælsplan som alle markedsaktører må følge.

Les mer

Driftstatus DAM

Sist oppdatert: 11.05.2018 11:00

Denne siden vil alltid være oppdatert med siste status på DAM-verktøyet. Om du opplever problemer eller noe som ikke er som det skal i DAM, er dette den første siden du bør sjekke før du eventuelt tar kontakt med Elhub.

Les mer

Go Live

Ved idriftsettelse av Elhub overtar Elhub ansvaret som kilde for grunndata, måleverdier og grunnnlag for avregning i det norske kraftmarkedet. Overgangen til Elhub må derfor skje samtidig for alle markedsaktører. Prosjektet har i samarbeid med ekspertgruppen utarbeidet en detaljert prosess for idriftsettelse av Elhub som alle aktørene må følge.

Les mer

Webinar

Elhub holder webinar på spesifikke datoer med forskjellige fokusområder. Denne siden vil alltid være oppdatert med kommende webinarer.

Les mer